Velkommen til Revisionsbureauet, Fjord Accounting og iKlubben sin nettbutikk. .

Her kan ansatte og familier bestille fra utvalget presentert i nettbutikken. 

Alt tilrettelagt med prøvedager og bestilling på jobb eller bestilling via nettbutikk.

Bruk koden RB2021 så får du avtalt rabatt i hele nettbutikken.

Nettbestillinger leveres på arbeidsplassen.