Dugnad

Vårt mål er å levere markedet beste dugnadskonsept!

Produktene skal høre hjemme i kategoriene, helse, mijø, aktivitet og sikkerhet.

Fortjeneste på minimum 50 %, uten at kjøper må betale en overpris.

Vi tilrettelegger for 2 kampanjer pr år, en på våren og en på høsten.

En beskjeden innsatt vil gi kr. 1.000,- i dugnadsinntekt pr. medlem pr. år.

Les mer om konsept og aktuelt produkt her.