Aktiv Familie

Vår leveradør Joma har et vareutvalg langt utover tradisjonell klubbkolleksjon. 

I klubbutikken presenterer vi et spennende vareutvalg under kategorien "Aktiv familie."

Klubben tildeles en unik kode som gir medlemmene 20 % rabatt og returprovisjon til klubb.

Se et eksempel på en aktiv familieside her.