Tjene

Tilrettelagte salgsdugnader med markedets beste fortjeneste og returprovisjon på alt salg til medlemsfamilier og samarbeidspartnere, gir klubben betydelige inntekter.