Organisasjonsbygging

Organisasjonsbygging

I organisasjoner som baseres på frivillighet er det viktig å ha administrativ orden. Håndbøker, planer, retningslinjer, lover og reglement er viktig å ha på plass, for å gjøre organisasjonshverdagen lettere. Å ha ulike retningslinjer og rutiner dokumentert, kan forhindre tidsstjelende

Les mer.