Avlaste

                                                                               

 

Klubbkonsulenten hjelper frivillige organisasjoner med administrative tjenester.

MX-Klubb planlegger innkjøp i tett samarbeid med klubben og hjelper til med distribusjonen ut til lagene.

Alle varer og tjenester vil være tilgjenglig på klubbens side i vår portal.