Supporter

                                         

I samarbeid med klubb setter vi sammen en produktpakke til svært fordelaktige priser.

Den enkle bestillingsløsningen gjør at medlemmer og lag velger MX-Klubb og demed unngås en utvanning av klubbprofil som blir resultatet når salg av supporterpakker ikke settes i system.