Aktive Familie

Joma har et bredt vareutvalg vel egnet til trening og aktivitet for alle.

Konseptene "Aktiv bedrift" og "Aktiv Familie" gir gode priser til forbruker

og likevel gode inntekter til fotballgruppa.

Medlemmene bruker fotballgruppa sin rabattkode som også genererer returprovisjon.

Ved bedriftsavtaler tildeles en unik kode som gir rabatt til de ansatte og samtidig returprovisjon til fotballgruppa.