Håndball Demoside

                                        

Her følger en presentasjon av produkter, leverandører, tjenester og ideer som blir et naturlig innhold i en iKlubben klubbavtale.

iKlubben tilbyr produkter til klubb, lag og medlemsfamilier til meget konkurransedyktige priser.

Med en iKlubben avtale følger det en unik kode som gir kjøper 20 % rabatt. Hvert kjøp gir også et betydelig tilskudd til klubb, utbetalt ved avsluttet termin som returprovisjon.

Alt organisert på nett.

Her har vi kategorisert nødvendigheter og ideer i en mal som er indentisk med den som vi setter opp for våre avtaleklubber.