Her følger en presentasjon av produkter, leverandører, tjenester og ideer som blir et naturlig innhold i en avtale med MX-Klubb og Modulia.

Det åpner seg mange nye muligher for klubben når de blir en del av konseptet "Klubbavtale på nett."

Her har vi katigorisert nødvendigheter og ideer.